"קיפולי חומר"
מסכות המתארות ספק פני חיה ספק פני אדם, ברוח חייכנית.
אפיון המסכה אינו מתיימר להיות ריאליסטי אלא ביטוי למה שהוטמע בזיכרון ובתחושה.העבודות עשויות מדפי חומר מרודדים ולחיצות מצדו התחתון של דף החומר כלפי פני השטח עד שמופיעה צורת החיה המבוקשת. ובאותה עת לשמר את פני השטח בטריותו ועד כמה שניתן" לא נגוע".