התעניינותי בטכנולוגיה של הקרמיקה הביאו לניסיונות שונים בהרכבת חומרים וזיגוגים.
אחד הניסיונות היה לערבב אבקת בזלת עם חומר העבודה. את חצץ הבזלת טחנתי טחינה ממושכת לגרגירים קטנים
ואותם לשתי לתוך חומר העבודה. מן התערובת הזאת יצרתי מוצרים שונים.
בתהליך השריפה הקראמית, הבזלת שבגוף הקראמי מתחילה להינתך בתוך החומר וכאילו משחזרת התפרצות געשית כמו בטבע.
הבזלת לפני התפרצותה מבטן האדמה הייתה מסה נוזלית ורק בהגיעה לאטמוספרה היא התקררה והתמצקה והפכה לבזלת השחורה,
המצויה ומוכרת לנו מהגולן וצפון הארץ.
התוצאה לאחר השריפה הקראמית היא כלים עם אפקט מנומר שיוצרת הבזלת המותכת בחומר ובזיגוג.