"התבליט שנקרא "נחל אכזב" הוא תרגום של חלוקי נחל בטבע לשפה של חומר: החומר מאפשר בניה בחומר רך, ולכן, שלא כמו חלוקי הנחל בטבע, יש משהו אורגני ביחסים שבין "חלוקי-הנחל" (בחומר) שצמודים ברכות, הבליטות בשקעים, קרובים קרובים, שלא כמו חלוקי אבני הנחל שנוגעים אחד בשני רק במעט. גם הצבעוניות של התבליט רכה, וכל כולו מספר סיפור אהבה."

מדברי גדולה עוגן

נחל אכזב

מידות 160 ס"מ, 20 ס"מ