תערוכת אמני עמק יזרעאל השלישית
מוניקה הדרי (קבוץ גבת)
עוסקת בדימוי המסכה. הדימוי והחומר, משמשים עבורה אמצעי לביטוי נושאים ומצבים. כאשר הטכניקה ודרך העיבוד משתנה ומתחדשת. בעבודה הנוכחית, מוצגת טרילוגיית מסכות (שנוצרו ביציקה) הסמוכות זו לזו, ומחוברות על לוח עץ שחור. מוניקה מבקשת לבחון את מידת השפעת הגורם החיצוני – המסגרת, על הפנים עצמן. כיצד סביבת המקון משפיעה על הפרט.

שבועות 2015
מרכז קהילתי , תמרת
17-24.5.2015

תערוכת אמני עמק יזרעאל השלישית