השתנות
השתנות

דברים של גדולה עוגן בתערוכה

"משטחי חומר דקים, מתקפלים מעט, כמו נושמים לאט נרדפים ברוח. מוניקה קוראת להם השתנות ומסבירה שהם כמו קליפות של גזעים או מי שהיו מעטפת של תפרחת, כמו סוף הסיפור של הצמיחה והלבלוב והפריחה, הנרדף ברוח. והמסר הוא, אולי, שהטבע נוגע בליבנו לא רק כשהוא במלוא כוחו, אונו ופריחתו, אלא גם כשהוא עוזב מתקפל מעט ונכנע לרוח."